Jätelain muutokset 1.7.2022

Uusi jätelaki aiheuttaa muutoksia monelle yritykselle. Viikkokohtaiset jätemäärät ovat pienentyneet ja näin lisäävät jätteiden syntypaikkalajittelua. Tämä tarkoittaa, että yhä useampi jätteelle on järjestettävä erilliskeräys ja ns. sekajätteen määrä pienenee.

Biojäte yli 10 kg
Kuitupakkaukset yli 5 kg
Muovi yli 5 kg
Lasi yli 2 kg ja
Metallit yli 2 kg.

Jätehuoltomääräykset (Miten laki meitä ohjaa)

TÄRKEÄT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Laukaan kunnan alueellakin jätehuoltoviranomaisena toimii Jyväskylän seudun jätelautakunta. Uudet jätehuoltomääräykset otettiin käyttöön 1.4.2020. Määräykset ohjaavat jätteiden keräämistä, lajittelua, kuljettamista, hyödyntämistä ja käsittelyä.

Jätelaki koskee jätettä ja sen syntymisen ehkäisyä, sen vaarallisten ominaisuuksien vähentämistä, jätteen hyödyntämistä, jätehuollon järjestämistä sekä roskaantumisen ehkäisemistä ja roskaantuneen alueen puhdistamista.

Pidetään Suomi siistinä
Laukaan Puhtaanapito Oy